Výpočet

Do libovolného pole vložte hodnotu - ostatní se dopočítají samy.
Pokud v nějakém poli údaj změníte, zbylé se automaticky přepočítají.
Můžete zadávat desetinné tečky nebo desetinné čárky.

r = m
d = m
O = m
P = m²
na 6 míst

Výsledek bude ve stejných jednotkách, které do polí vložíte.
Např. když zadáte milimetry, výsledek bude rovněž v milimetrech.

Objevíli-se chyba NaN, zkontrolujte, zda jste zadali do pole
korektní hodnotu, tj. bez písmen a jiných znaků.

Vzorce

d = 2 × r [m]
O = π × d = 2 × π × r [m]
P = π × d²/4 = π × r² [m²]
+ další zpětné vzorce: www.wikina.cz/a/Kruh
Kruh vzorec

d … průměr = 2 poloměry

r … poloměr = ½ průměru

S … střed kruhu

π (Pí) = 3,14 (přibližně)

Další vzorce pro výpočet jednotlivých parametrů, jako například strana čtverce, jemuž je kružnice opsaná nebo vepsaná, najdete na stránce, která se věnuje on-line výpočtu čtverce a také zde Čtverec.

V encyklopedii Wikina pod heslem Kruh mohou být užitečné zpětné vzorce pro výpočet průměru nebo poloměru z obvodu nebo z plochy (obsahu) kruhu.

Výpočet kruhu online

Výpočet obvodu kruhu nebo výpočet plochy kruhu, obsah kruhu, délka kružnice a výpočet kružnice, kruh vzorec. Výpočet průměru z obvodu, vzorec průměru, plocha z obvodu. Výpočet obvodu kruhu online. Vzoreček na výpočet kruhu a průměru, kalkulačka na převod.

Kruh výpočet

Odkazy

Jak vypočítat ...

Tučně zvýrazněné obrazce a tělesa jsou již funkční. Ostatní obsahují jen vzorce.

Mohlo by vás zajímat